Boetie

Vers 1:
In 'n huis so klein speel twee boeties saam
Daar's 'n foto van ons almal in 'n raam
Ek onthou nog jou ou hoenderkuif
Met die skêr het jy hom stout-wees afgesny
Maar die jare steel ons tye saam mekaar
En ek vergeet van jou

Vers 2:
In jou hok van seer sien ek jou sit en huil
Sonder Vaderliefde word mens nogal vuil
En ek weet jou hok is ook my handewerk
Maar boetie vergewe my
Ag boetie vergewe my

Koor:
Ag Vader help hom en roep hom
Wys hom dat Jy vir hom wag en
Lei hom, bevry hom, laat kettings van sy voete val
En as hy in sy hok wil klim, wees sy Vader weer

Vers 3:
Nou's daar niks wat ek kan doen
Jou met die Vader te versoen
Maar ek weet dat Hy die pad vir jou sal wys
Want Hy is lief vir jou
En ons is lief vir jou

Koor:
Ag Vader help hom en roep hom
Wys hom dat Jy vir hom wag en
Lei hom, bevry hom, laat kettings van sy voete val
En as hy in sy hok wil klim, wees sy Vader, Heer